Jak to všechno začalo? V roce 1994 Michal Babák založil společnost MxB s cílem poskytovat kvalitní účetní služby. S jediným zaměstnancem a pěti klienty začal tento podnik svou cestu. V prvních deseti letech MxB rostla a rozšířila své služby do pěti poboček, přičemž klientská základna se rozrostla na 55 zákazníků. 

Rostoucí společnost s moderními přístupy

V roce 2014 měla MxB pobočky již v Praze, Brně a Blansku s týmem 13 zaměstnanců a více než 250 klienty. Společnost se soustředila na aktuální trendy v účetnictví a začala se přizpůsobovat novým technologiím.

Kde je firma MxB dnes a kde vidí svoji budoucnost?

Dnes poradenská skupina MxB zaměstnává 49 odborníků a spolupracujících osob, má pobočky po celé zemi a poskytuje služby přibližně 700 klientům. Obrat společnosti dosahuje 30 milionů Kč. 

Spolu s rostoucím počtem klientů a nástupem nových technologií, rozšířila MxB i svou činnost. Nyní nabízí komplexní služby v oblasti účetnictví, mzdové agendy a daňového poradenství. Tyto služby jsou poskytovány s důrazem na profesionalitu a dlouholetou praxi. Vedle těchto hlavních činností MxB také poskytuje odborné služby auditorské, advokátní, IT a finanční. Zaměřuje se na digitalizaci účetnictví, automatizaci a robotizaci firemních procesů i implementaci umělé inteligence, čímž zajišťuje moderní a efektivní podporu svým klientům.

Firmy využívají výhody externího vedení účetnictví

A proč využívat externího účetního? Externí vedení účetnictví přináší firmám řadu výhod. Umožňuje podnikatelům soustředit se na jejich hlavní činnost, zatímco odborníci se postarají o správu jejich účetnictví. To zahrnuje nejen zpracování účetních dokladů, ale i mzdovou agendu a daňové poradenství. Externí účetnictví snižuje riziko chyb a zároveň šetří čas i náklady spojené s interním účetním oddělením.

MxB tvoří budoucnost účetního poradenství

Třicet let existence MxB je důkazem odhodlání a schopnosti přizpůsobit se neustále se měnícím podmínkám trhu. S pevným základem v profesionálním vedení účetnictví, mzdové agendě a daňovém poradenství je MxB připravena čelit budoucím výzvám a pokračovat v poskytování kvalitních služeb svým klientům.

Bez podpory svých klientů by MxB nemohla dosáhnout dnešních úspěchů. Do budoucna se firma těší na nové výzvy, které přinesou další inovace a růst nejen pro firmu, ale i pro její klienty.

 

Související

Text nevyjadřuje názor redakce