Česká ekonomika byla na podzim zasažena druhou vlnou pandemie koronaviru. To, co se dělo na jaře, se nyní opakuje. Obchody a služby jsou opět zavřené, lidé přicházejí o práci, zaměstnavatelé nemají z čeho platit své zaměstnance. Naštěstí stát opět připravil kompenzační bonusy pro postižené.

Na jaře byly kompenzační bonusy připraveny dost narychlo, a tak se na ně snesla vlna kritiky. Spousta lidí žádala o peníze neoprávněně a ti, co je skutečně potřebovali, na ně naopak nárok neměli. Pro podzimní vlnu se vláda polepšila a snažila se myslet i na ty, na něž se na jaře nedostalo. Nárok na kompenzační bonus mají tedy vedle OSVČ a podnikatelů také dohodáři.

Kdo spadá mezi dohodáře?

Pojmem „dohodář“ se rozumí člověk, který nemá klasickou pracovní smlouvu a není ani osobou samostatně výdělečně činnou. Dohodář je ten, kdo pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Na tyto dohody častokrát pracují i studenti nebo lidé v důchodu, i ti mohou o bonus žádat. Žádat mohou také matky na rodičovské dovolené, jestliže splňují podmínky.

Jaká povolání mají na bonus nárok?

O kompenzační bonus mohou žádat ti, jejichž převažující část příjmů spadá pod zakázané či omezené činnosti. Typicky jde o lidi zaměstnané v oblasti pohostinství, kultury, ubytování, maloobchodu, sportu a uzavřených služeb (kadeřnictví, fitness centra, masáže) apod.

Bohužel se může stát, že do této skupiny nepatříte, i když se vám snížil počet zákazníků. Pokud například pracujete jako dentální hygienistka a lidé na hygienu nechodí, protože se bojí nákazy, máte smůlu. Vládní nařízení provozování dentální hygieny nikterak neomezila, takže na bonus nárok nemáte.

Naopak pokud jsou vaše příjmy nejméně z 80 % navázány na zavřené obory, nárok na bonus máte. Návazností se rozumí dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah (např. dodavatel surovin do restaurace) či spjatost činnosti s uzavřenou provozovnou (např. fitness trenér).

Co všechno je třeba splnit?

I když spadáte do odvětví, která jsou omezena vládními nařízeními, ještě nemáte vyhráno. Existuje další podmínka, a to nutnost vykonávat mezi červnem a zářím práci na základě dohody a být aspoň 3 kalendářní měsíce účasten nemocenského pojištění. Současně jste nesměli vykonávat jinou činnost, v rámci níž byste byli účastni na nemocenském pojištění jako zaměstnanci.

Tento dodatek tedy znemožňuje žádat o bonus řadě studentů a lidí pracujících jen na částečný úvazek. Pokud je totiž příjem z DPP do 10 tisíc korun měsíčně, nemocenské pojištění se z něj neplatí, takže nárok na kompenzační bonus nevzniká.

Jak je to se souběhem s dalšími příspěvky?

Následující příspěvky a dávky nejsou překážkou pro žádost o kompenzační bonus:

 • příspěvek na bydlení,
 • klasické ošetřovné (jako jedna ze sociálních dávek),
 • příspěvek na péči.

Dejte si pozor na to, že u dohodářů, na rozdíl od OSVČ, je překážkou odměna pěstouna. U odměny pěstouna totiž vzniká účast na nemocenském pojištění, dohodář vlastně vykonával i jinou činnost a byl účasten na nemocenském pojištění jako zaměstnanec.

Na jakou částku mají dohodáři nárok?

Pro dohodáře platí výše kompenzačního bonusu 500 Kč na den. Bonus je vyplácen za období od 5. října 2020 do 13. prosince 2020. Původně měl skončit 21. listopadu, ale s prodloužením nouzového stavu se prodloužil až do prosince. Dělá to 70 dnů, takže celková částka je 70 × 500 = 35 000 Kč.

Období je rozděleno na tři, a to:

 • od 5. října do 4. listopadu,
 • od 5. listopadu do 21. listopadu,
 • od 22. listopadu do 13. prosince.

Žádosti se mohou podávat až do 15. 2. 2021. Toto datum platí pro třetí bonusové období, pro jednotlivá období je nejzazší datum podání odstupňované, například žádost o bonus za první období je nutné podat nejpozději 5. ledna 2021.

Jak o kompenzační bonus zažádat?

Online. Žádost je jednoduchá, zabere vám pouze několik minut. Aplikaci najdete na https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus, navede vás, co všechno máte vyplnit.

Je třeba zadat, jaký jste typ subjektu (osoba vykonávající DPČ/DPP), a také období, za které žádáte kompenzační bonus.

Zároveň musíte vyplnit podrobnosti o vykonávané činnosti a samozřejmě, stejně jako na jaře, podepisujete čestné prohlášení, že máte na bonus skutečně nárok. Finanční úřad má mechanismy, kterými může splnění podmínek ověřit.

Jak žádost poslat? Možností je celá řada:

 • vytisknete ji, vyfotíte (stačí telefonem) či naskenujete a pošlete e-mailem,
 • vytisknete ji, vyfotíte (stačí telefonem) či naskenujete a pošlete datovou schránkou,
 • pošlete přímo pomocí aplikace Elektronického podání pro Finanční správu (EPO),
 • pošlete poštou,
 • donesete osobně na podatelnu finančního úřadu.

Online aplikace finančního úřadu vás navede, dá vám na výběr, jakému finančnímu úřadu a územnímu pracovišti máte žádost adresovat a poradí vám i s odesláním žádosti.

Co dělat dál?

Rychlost zpracování žádostí a posílání peněz se různí úřad od úřadu, někde mají žádostí více, a proto odeslání peněz trvá delší dobu. Buďte trpěliví, peníze vám určitě dorazí na účet zadaný v žádosti o kompenzační bonus. Pokud by úřad vyhodnotil, že na bonus nemáte nárok, ozve se vám.

Aktuálně se už chystá rozvolňování, pokud by se ale pandemická situace ještě zhoršila a služby i obchody by musely být opět zavřené, dá se předpokládat prodloužení nouzového stavu a spolu s ním i bonusového období. Situaci tedy sledujte, jakmile se bonusové období prodlouží, budete mít možnost podat novou žádost.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce