Šetřit energii, vodu, třídit odpad, používat recyklovatelné obaly nebo si kupovat energeticky úspornější spotřebiče?

To vše je součástí zodpovědného chování nás, jako jedinců. Tento trend dnes však můžeme vnímat i ze strany regionálních i nadnárodních společností či dokonce celých států. Např. Evropská unie chce být okolo roku 2050 jako první kontinent klimaticky neutrální a také nový americký prezident Joe Biden se do ochrany klimatu pustil s vervou.

I pro nás v ČSOB téma zodpovědnosti a udržitelnosti není žádnou novinkou. Jsme pyšní na to, že v některých oblastech jsme předběhli trend o několik let. Například jsme jako první zavedli ekologické platební karty či odstartovali tzv. dekarbonizaci. Stáhli jsme se také z investic do tabákového průmyslu.

Lze i zodpovědně investovat?

Investiční svět nebyl v minulosti vždy nakloněn této tématice, mnohdy bylo důležitější „bezohledné“ dosahování zisku než zodpovědný přístup. Tento postoj se však změnil, v současné době můžeme investováním podporovat právě ty společnosti, kterým není myšlenka zachování zdravé planety i pro další generace lhostejná. Firmy, které se chovají zodpovědně, budou v očích veřejnosti, ale i bank a nadnárodních organizací vnímány daleko lépe, a tím budou získávat konkurenční výhodu oproti ostatním.

I komerční subjekty již dávno pochopily, že pro rozvoj svého obchodu potřebují dobrý vztah se zákazníkem. Jakákoliv negativní zmínka o firmě se může projevit na tržbách. Společnosti proto sledují aktuální trendy a reagují na ně s cílem zvýšit prodeje. Pozitivní komunikace spojená s konkrétními kroky v oblasti sociální odpovědnosti může výrazně zapůsobit na zákazníky.

FOTO:(c)Petr Solar

„Investoři dávají jasný signál tím, že budou investovat již jen do firem s řádnou klimatickou politikou. Podniky tak budou mít zájem omezit své emise CO2 a transparentně komunikovat o svých opatřeních v oblasti ochrany klimatu“, říká analytička ČSOB Asset Management Michaela Toperczerová. 

Jak velkému zájmu se zodpovědné investice těší v České republice

I když se zodpovědné investování jako takové teprve začíná těšit oblibě mezi tuzemskými investory, o jednom „ekofondu“ můžeme již nyní hovořit, že má dlouholetou tradici. Jedná se o jeden z prvních fondů se zodpovědnou tématikou, který se České republice objevil roku 2007. Jedná se o fond ČSOB Akciový vodního bohatství, který investuje do akcií společností, jejichž podnikatelské aktivity se vážou na vodu, které je celosvětově nedostatek. Tento fond byl schopen za posledních 10 let nabídnout zhodnocení přesahující 130 %, a proto není divu, že dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější fondy našich klientů a tvoří jeden ze základních pilířů produktové nabídky banky.

Během předchozích let jsme společně s KBC zařazovali do nabídky další fondy s touto tématikou, které se zaměřují např. na investice do oblasti alternativní energie či boje s klimatickými změnami.

Nové investiční řešení ČSOB NaMíru zodpovědně

Jsme si vědomi současného trendu v oblasti zodpovědného investování, a proto do naší nabídky zařazujeme nové investiční produkty, které jsou součástí investičního řešení ČSOB NaMíru zodpovědně.

IMG 1640

Aktuálně jsme pro naše klienty zařadili dvě investiční novinky, které nejenže splňují přísné podmínky zodpovědného investování, ale navíc mohou být považovány za kompletní investiční řešení. Klient tak nemusí do svého investičního portfolia již doplňovat akciové či dluhopisové investice, vše má jednoduše v jednom fondu, o který se mu navíc stará český správce fondu tak, aby za klienta vhodně reagoval na vývoj finančních trhů a využil daných příležitostí. Toto investiční řešení je aktuálně v nabídce jak pro klienty s opatrným investičním profilem (pro klienty investující z důvodů překonání inflace), tak i pro dynamičtější klienty s odvážným investičním profilem.

„Zodpovědně lze i investovat. Máte šanci zhodnotit své peníze a zároveň pomoci zachovat lepší svět pro další generace.“

Petr Kubec, správce fondů ČSOB NaMíru zodpovědně

 

Související

Text nevyjadřuje názor redakce