Daňová evidence pro menší podnikatele

Daňovou evidenci (dříve se označovala jako jednoduché účetnictví) mohou vést pouze OSVČ s ročními příjmy do 25 milionů korun.

Pokud tuto podmínku splňujete, budete si evidovat své příjmy a výdaje. To znamená skutečný pohyb financí. Zaznamenáváte je s datem, ke kterému jste peníze odeslali nebo dostali v hotovosti či na účet, ne s datem vydání, přijetí nebo splatnosti faktury.

Základ daně z příjmů si pak spočítáte odečtením všech výdajů za rok od veškerých příjmů.

S vyšším obratem vás čeká účetnictví

Naopak v účetnictví evidujete výnosy a náklady bez ohledu na to, kdy došlo k jejich uhrazení. Pokud vystavíte fakturu v říjnu, ale odběratel ji zaplatí v listopadu, zaznamenáte v účetnictví výnos v říjnu.

Vedení účetnictví je pro OSVČ povinné, pokud:

  • její obrat za uplynulý rok přesáhl 25 milionů korun,
  • je zapsaná v obchodním rejstříku,
  • jí povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
  • je společníkem ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví.

Pokud se vám to vyplatí, pro vedení účetnictví se můžete rozhodnout také dobrovolně, i když nesplňujete výše zmíněné podmínky.

Jak na vedení daňové evidence a účetnictví

Vedení účetnictví je nejkomplexnější varianta zaznamenávání ekonomické aktivity. Účtuje se podvojným způsobem na účty „má dáti“ a  „dal“, zpracovává se účetní rozvaha nebo výkaz zisku a ztráty. Podnikatelé vedení účetnictví kvůli jeho složitosti svěřují účetním, kterým práci usnadňují speciální programy na účetnictví.

Vedení daňové evidence je podstatně jednodušší. Budete zaznamenávat pouze:

  • příjmy a výdaje do peněžního deníku,
  • majetek do knih o majetku,
  • pohledávky a závazky do knih pohledávek a závazků.

Zákon o dani z příjmů nestanovuje, jak přesně má daňová evidence vypadat. Malým podnikatelům stačí jednoduchá tabulka v Excelu, do které uvádí potřebné údaje. Těm větším se vyplatí mít na daňovou evidenci účetní program. Díky němu si nemusíte vytvářet tabulky a máte jistotu, že budete mít správně zaznamenané vše potřebné.

Pokud chcete vést daňovou evidenci nebo účetnictví zdarma, vyzkoušejte například oblíbený účetní program Money S3. Ve verzi Start ho můžete používat zdarma. Otestujete si, zda vám nebo vašim účetním ve firmě vyhovuje.

Paušální výdaje a paušální daň

Někteří podnikatelé nemusí vést ani daňovou evidenci, ani účetnictví. Pokud máte roční příjmy do 2 milionů korun, můžete uplatňovat výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje). Výši paušálů udává zákon o daních z příjmů.

 

Pokud podnikáte a váš roční obrat nepřesahuje 1 milion a splňujete další zákonné podmínky, můžete se také přihlásit k platbě paušální daně.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce