Pro korporátní klienty vytváří Raiffeisenbank řešení šitá na míru s přidanou hodnotou. Jedním z cílů vedoucích k naplnění strategie této banky je financovat dodavatele komplexních ekologizačních řešení a podílet se tak na zmírňování dopadů energetické krize a zároveň aktivně podporovat snižování emisí. V rámci korporátního bankovnictví proto banka pomáhá dodavatelům energetických celků s překlenutím cash flow zakázky a vystavuje jim i bankovní záruky nutné pro realizaci kontraktu.

Takovým případem je například financování společnosti INVELT SERVIS, s.r.o., která je klientem Raiffeisenbank již od roku 2013. Mezi hlavní činnosti firmy patří dodávka elektrárenských a teplárenských celků „na klíč“, projektování, inženýring, zkoušky, uvádění do provozu, provozování i následný servis. V úzké spolupráci s ostatními společnostmi ze skupiny INVELT Group zabezpečuje modernizace, rekonstrukce, optimalizace kotlů, kotelen a strojoven. Za dobu své působnosti na trhu energetiky má společnost INVELT SERVIS, s.r.o. zkušenosti s projekty z celého světa. 

Foto 1

Raiffeisenbank ve spolupráci se společností INVELT SERVIS, s.r.o., připravila komplexní financování celé zakázky včetně vystavení bankovních záruk nutných pro realizaci výměny stávajícího průmyslového uhelného kotle Teplárny České Budějovice K12 s výkonem 150 t/h. Celé řešení přináší díky přechodu na spalování biomasy vyšší efektivnost, snížení emisí a významný krok k prodloužení životnosti Teplárny.

„Je dobré vědět, že tímto inovativním projektem naše společnost spolu s Raiffeisenbank aktivně pracuje na ekologizaci teplárenství a tím dochází ke zlepšování životní prostředí,” dodává Václav Tuma prokurista společnosti INVELT SERVIS, s.r.o.

Investici, která je vyšší než 1,5 miliardy Kč, bude Teplárna České Budějovice financovat z vlastních i bankovních zdrojů a zároveň získala dotaci od Modernizačního fondu EIB v rámci dotačního programu Strategie pro zelené město.

„Uvědomujeme si, že stejně tak důležité jako financování investičních akcí, je i podpora dodavatelů, kteří je pro investory realizují. Raiffeisenbank má připravena řešení, kterými dokáže dodavatele podpořit a má zájem se podílet na projektech s kladným dopadem na životní prostředí nebo s ESG přesahem,” říká Václav Štětina, ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank.

V České republice je v provozu 9 obdobných kotlů, z nichž 4 byly dodány nebo renovovány a uvedeny do provozu právě společností INVELT SERVIS, s.r.o. Celý projekt v Teplárně České Budějovice byl formálně podepsán a spuštěn koncem srpna tohoto roku a předpokládá se, že již v zimě 2024 by mohl být nový kotel využíván v ostrém teplárenském provozu.

„Jsem velmi rád, že naše banka může podpořit klienta a být financující bankou modernizace tohoto tepelného zdroje”, doplňuje František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za korporátní bankovnictví.

Foto 3

Související

Text nevyjadřuje názor redakce