Analytici ČSOB již neočekávají růst úrokových sazeb ČNB nad 7 %, naopak by měl v závěru roku 2023 započít jejich postupný pokles. Výhodou pro korunové investory je možnost využití aktuálně vysokých úrokových sazeb při investici do dlouhodobých státních dluhopisů, které aktuálně nesou průměrně 5 % p. a. a mají potenciál vydělat ještě něco navíc díky přecenění, pokud výnosy v budoucnu klesnou k rovnovážné 3% úrovni.  I díky samotnému poklesu sazeb pak očekáváme, že v následujícím období 2–3 let by české dluhopisy mohly být při správných tržních podmínkách schopny právě české dluhopisy (státní i korporátní) překonávat svým výnosem inflaci, což se nestává často.

„V tomto roce plánuji ve spravovaných portfoliích a v jejich dluhopisových částech dále navyšovat podíl ve střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech až k 60% podílu. Také plánuji ve vhodných momentech postupně zvyšovat duraci v portfoliu, abych byl schopen v době poklesu dluhopisových výnosů co nejvíce vydělat na tržním přecenění dluhopisů“. Komentuje Martin Horák, portfolio manažer ČSOB Privátních portfoliích fondu.

V případě zahraničních centrálních bank dává stále aktuálně smysl využívat příležitosti, které se nabízí spíše na peněžním trhu. Nejzajímavější je na tom v tomto případě americká úroková sazba, která je poměrně blízko svým maxim a možné ukončení růstu lze očekávat již relativně blízko, a to v pásmu 5,25–5,50 %.

Pro dlouhodobé překonání inflace je však nezbytné do portfolia zařadit také dostatečný poměr instrumentů, jakými jsou akcie nadnárodních korporací, které budou schopny profitovat z očekávaného ekonomického oživení a také z potenciálního růstu ze současných nižších hodnot.

Očekáváme, že zejména během první poloviny roku bude globální ekonomika nadále zpomalovat, a to kvůli boji s inflací, která by se však v roce 2023 měla již konečně dostat pod kontrolu. K obratu na finančních trzích zpravidla dochází dříve než v reálné ekonomice, a proto je na místě již nyní přemýšlet o načasování zvýšení podílu akcií ve smíšených a akciových portfoliích a také o postupné změně v sektorové alokaci. Nejatraktivnější příležitost v tomto případě vnímáme v technologickém sektoru. Právě kvalitně vybrané společnosti z technologického sektoru, jako jsou např. Microsoft, Apple či Alphabet, mají potenciál ve své výkonnosti překonat např. index S&P 500, a dohnat tím tak postupně ztracené výnosy za rok 2022.

  • Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  • Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  • Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  • Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  • Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.
Související

Text nevyjadřuje názor redakce