Současný vývoj

Aktuální růst úrokových sazeb se v českém prostředí zastavil na 7 % (Česká národní banka naposledy zvyšovala úrokové sazby v červnu roku 2022). Růst úrokových sazeb centrální banky velmi úzce souvisel také s růstem úroků u depozitních produktů, jakými jsou např. spořicí účty či krátkodobé státní dluhopisy. Výnosy těchto instrumentů jsou díky tomu na hodnotách, které nebylo možné spatřit již více než 15 let.

Zatímco další významný růst úrokových sazeb považujeme spíše za nepravděpodobný, naopak jejich pokles koncem roku 2023 a v roce 2024 naopak považujeme za pravděpodobnější, a právě tento očekávaný vývoj vnímáme jako investiční příležitost roku 2023. Už i současná situace je však pro správce dluhopisových a smíšených fondů velmi atraktivní. Pozornost směřuje zejména k českým státním dluhopisům s delší dobou do splatnosti, které aktuálně nabízí výnosy okolo 5 % p. a.

Situace na trzích se mění, stejně jako investiční příležitosti

Dle prognózy ČNB (https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/) se inflace během druhé poloviny tohoto roku dostane pod 10% úroveň, což by znamenalo také prostor pro postupné snižování úrokových sazeb v závěru roku 2023. Situace se tedy postupně na finančních trzích mění a je nezbytné na ni také investičně reagovat. S poklesem úrokových sazeb se rázem začne snižovat atraktivita depozitních produktů, krátkodobých státních dluhopisů, či pokladničních poukázek emitovaných Ministerstvem financí. ČNB také očekává, že můžeme v příštím roce vidět úrokovou sazbu pod 5% úrovní s postupným snižováním těchto sazeb směrem k neutrální 2-3% úrokové sazbě.

Za těchto předpokladů pak bude možné využít v příštím roce spořicí produkty či termínované vklady s výrazně nižšími sazbami, než které známe v současné době. Hledat proto atraktivnější dluhopisové investiční příležitosti až v příštím roce může být již pozdě.

„Vhodným řešením v tomto případě pak mohou být dluhopisové fondy, které investují zejména do střednědobých a dlouhodobých českých státních dluhopisů. Právě tyto instrumenty budou schopné profitovat z poklesu sazeb, a tedy zhodnocovat investice více, než tomu bude v případě spořicích, či termínovaných vkladů“, dodává Radim Kotrouš, portfolio manažer fondu ČSOB Dluhopisový a KBC Renta Czechrenta.

Vzhledem k očekávanému poklesu inflace a úrokových sazeb se mohou české státní dluhopisy po následujících pár let stát instrumentem, který bude svým výnosem schopen konkurovat výkonností akciového trhu.

Poslechněte si také nový podcast s portfolio manažerem Radimem Kotroušem: https://soundcloud.com/csobinvesticeprokazdeho/60-csob-dluhopisovy-a-kbc-renta-czechrenta

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce