Na jaký typ investic se zaměřujete?

Na základě naší dlouhodobé strategie míří nejvíce investovaného kapitálu – zhruba 85 procent – do nemovitostí. Z toho asi polovina směřuje do nemovitostí ve výjimečné lokalitě, což je zejména Praha 1, střed Brna či tři zajímavé výnosové komerční nemovitosti ve Švýcarsku v blízkosti Curychu, jejichž akvizicí se aktuálně zabýváme. Druhá půlka tohoto podílu představuje jak komerční, tak rezidenční development. U rezidenčních nemovitostí je to opět jen v Praze a Brně, protože zde si trh udržuje dlouhodobou stabilitu. Co se týče těch komerčních, to jsou nemovitosti výnosového charakteru zaměřené na potravinářství, farmacii nebo zdravotnictví. Prostě na segmenty, které fungují za každých okolností, tedy třeba i během covidu.

Znamená to, že zbytek, tedy oněch 15 procent kapitálu, pak směřujete do energetiky?

Část do finanční divize, další pak do technologií, a především do energetiky. Založili jsme společnost pro obchodování s elektřinou a plynem s názvem První česká energie, která má dnes obrat kolem miliardy korun a dále pracujeme na jejím exponenciálním růstu.

A jakým dílem se jednotlivé segmenty podílejí na vašich výsledcích?

Větší část obratu paradoxně tvoří právě energetika, ale v ohledu ziskovosti jednoznačně vedou nemovitosti. A finanční divize představuje spíše podporu v oblasti financí pro ostatní divize společnosti.

Jak vypadá typický klient YD Capital a kolik jich máte?

Náš klient je člověk, který s námi obvykle investuje vyšší jednotky milionů korun. Většinou jde o úspěšné podnikatele ve středním věku, kteří s námi mají dlouhodobý vztah a dobré zkušenosti, případně k nám přicházejí na doporučení. Takových jsou zhruba dva tisíce. A pak zprostředkujeme investice třetím stranám, obvykle finančním institucím. Dalších asi 20 tisíc klientů pak máme v První české energii.

 

Investice do nemovitostí realizujete přes dluhopisy. Tento produkt u nás ale nemá zrovna dobrou pověst, zvlášť pokud se nejedná o státní obligace…

Dluhopisy jsou dnes v České republice vnímány docela negativně, to však zejména kvůli tomu, jak je některé firmy využívají a jaké mají nastavení. Dluhopis je přitom standardní a velmi kvalitní nástroj, pokud je nastaven správně. Klíčovými parametry jsou takzvané kovenanty. Jsou to mimo jiné hodnoty finančních ukazatelů, které společnost v průběhu doby splatnosti dluhopisu musí naplňovat, například – a především – míra zadlužení. Jsou-li tyto ukazatele správně nastavené, limitují maximální možný dluh společnosti. Každý kvalitní dluhopis je musí obsahovat. Bez nich může být tento finanční nástroj, respektive peníze přes něj inkasované, zneužity.

My jsme v tomto ohledu v čase stále přísnější. U našich emisí dluhopisů dnes nechybí jasně nastavené kovenanty, jako je stoprocentně účelové využití investovaných peněz, limit zadlužení a také jasná transparentnost a informační povinnosti vůči klientům, věřitelům a obchodním partnerům. To jsou za nás nezbytné aspekty.

Čemu bych jako investorka do dluhopisů tedy měla věnovat pozornost?

Na prvním místě jsou již zmíněné kovenanty a určitě by vás mělo také zajímat, jaký projekt za dluhopisovou emisí stojí. Protože právě projektové investování a projektové financování má smysl, když vidíte, jaký projekt stojí za danou emisí a jakou má ekonomiku. V tu chvíli je vám jakožto investorovi jasné, co by se muselo stát, aby jakákoliv pozice včetně té dluhopisové začala mít problém. Klient si tak sám dokáže vyhodnotit, jak reálná je situace, že daný segment trhu například spadne o 50 % a více. Z pohledu rizik tudíž sám zvládne tuto investici zhodnotit jako pro něj bezpečnou či nebezpečnou.

Důležité je, aby klient dostával od společnosti či zprostředkovatele správné informace, a to jak na začátku, tak i průběžně. Proto my sami máme klientskou online zónu, kde klienti průběžně vidí veškeré klíčové údaje včetně ocenění a dalších detailů projektů, do nichž investovali.

 

Související

Text nevyjadřuje názor redakce