Základním nástrojem, kterým ČNB ovlivňuje inflaci, je 14denní repo sazba. Ta se nyní nachází na 7 %, tedy na dlouhodobě nejvyšší úrovni za posledních 23 let. To samé se dá také říct o aktuálních sazbách depozitních produktů, které se z této sazby odvozují. Z krátkodobého pohledu se může zdát investičně atraktivní ponechat peníze na spořicích účtech, ale pro zkušené investory je současná situace mimořádná z pohledu příležitostí, které nyní nabízí např. české státní dluhopisy.

Situace na trzích se mění, stejně jako investiční příležitosti

Dle prognózy ČNB se během nadcházejících měsíců (nejspíš počínaje koncem letošního či začátkem příštího roku) dočkáme počátku cyklu snižování úrokových sazeb, které bude velmi rychle také viditelné na výkonnosti depozitních produktů a krátkodobých dluhopisů. Za rok tak mohou být české úrokové sazby už jen okolo 4%.

S poklesem úrokových sazeb se bude postupně snižovat také atraktivita depozitních produktů, krátkodobých dluhopisů či pokladničních poukázek emitovaných Ministerstvem financí. Tyto instrumenty jsou totiž svým vývojem navázané na pohyb úrokových sazeb. Za těchto předpokladů budou v příštích letech depozitní produkty nabízet oproti současnosti výrazně nižší sazby. Hledat proto atraktivnější dluhopisové investiční příležitosti až v tuto dobu může být již pozdě.

Řešení do dnešní doby – české státní dluhopisy

Výhodou těchto instrumentů je zajištění určité úrovně výnosu až do jejich splatnosti. Např. aktuální výnosy českého 5letého státního dluhopisu se pohybují okolo 4,7 % p. a. (k datu 29. 9. 2023). Tyto výnosy sice již určité budoucí snižování sazeb předjímají, ale v případě, že skutečný pokles bude razantnější nebo rychlejší, než jaká jsou dnešní tržní očekávání, bude investor inkasovat nejen fixní výnos, ale navíc profitovat z přecenění samotného dluhopisu (samozřejmě je tu i riziko opačného scénáře).

Vzhledem k tomu, že by v průběhu následujícího roku mělo docházet k postupnému poklesu úrokových sazeb, měl by tento vývoj výrazně pomáhat lepší výkonnosti dluhopisů s delší dobou do splatnosti (2 roky a déle), které by tak měly svoji aktuální nevýhodu nižšího výnosu oproti depozitním produktům záhy vyrovnat a následně také výrazně překonat. 

„V případě, že chcete využít potenciálu poklesu úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, je nezbytné do portfolia přidat střednědobé, či dlouhodobé české státní dluhopisy, což povede ke zvýšení citlivosti portfolia a udržení dlouhodobější robustnosti i výnosu celého investičního portfolia. Delší doba do splatnosti totiž umožní „zafixovat“ současné vysoké úrokové sazby v portfoliu na delší období a dále může portfolio také profitovat z přecenění cen dluhopisů výše v případě poklesu úrokových sazeb“. Komentuje Radim Kotrouš, správce dluhopisového fondu KBC Renta Czechrenta Responsible Investing*, který se právě na tento atraktivní segment dluhopisů ve fondu zaměřuje.

Shrnutí:

  • Zatímco pro konzervativní investory byl rok 2022 ve znamení peněžního trhu a depozitních produktů, rok 2023 i 2024 bude ve znamení dluhopisových příležitostí, které nabízejí české státní dluhopisy.
  • Obdobné příležitosti můžeme aktuálně vidět také z pohledu dolarových investorů. Zatímco v případě České národní banky lze očekávat pokles úrokových sazeb již v horizontu pár měsíců, v případě americké centrální banky (Fed) je pravděpodobné, že první pokles uvidíme až v druhé polovině roku 2024. I v tomto případě dává větší smysl již nyní vyhledávat investiční příležitosti spíše v dolarových státních dluhopisech (T-BONDS), než u krátkodobých pokladničních poukázek (T-BILLS).
  • Investice do českých státních dluhopisů pomůže využít potenciál budoucí doby, kdy již úrokové sazby neporostou, ale začnou klesat z velmi vysokých hodnot. Tato situace tak řadí pro následujících pár let dluhopisy mezi instrumenty, které by měly být schopny svým výnosem překonat i inflaci a konkurovat tak i výnosům z akciových investic.

* Z pohledu cílového trhu je fond KBC Renta Czechrenta určen pro neprofesionální investory, kteří mají alespoň základní znalosti o investicích, profil Opatrný s doporučeným investičním horizontem 3 let. Cílem těchto investorů je dosáhnout výnosu převyšujícího výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem mírně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Investoři do tohoto produktu kladou důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Materiál má pouze informační charakter, nelze vykládat jako investičního poradenství nebo jinou investiční službu, nejde ani o návrh na uzavření smlouvy. Minulé výnosy nebo prognózy očekávané výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně. Podrobné informace o konkrétních investičních nástrojích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací a v prospektu/statutu fondu, dostupných na www.csob.cz, nebo si můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Podílové fondy narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Hodnota investice může kolísat, návratnost není zaručena. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. 

Související

Text nevyjadřuje názor redakce