Pod vedením Pavla Rydzyka se YD Capital zaměřuje na dlouhodobé hodnoty, jako je „dávat penězům smysl“. Toto slovní spojení je více než jen pouhým sloganem, je to základní filozofie společnosti, která v projektových investicích klade důraz na „spolutvorbu“ a transparentnost. „Naším cílem je nejen dosahovat výnosů, ale také přispívat k udržitelnému rozvoji a podporovat projekty, které mají pozitivní společenský dopad,“ říká Pavel Rydzyk.

 Energetika a perspektivní projekty

 V rámci investičních aktivit YD Capital dominuje nemovitostní divize, kam směřuje přibližně 90 % kapitálu. Firma se soustředí na nemovitosti ve výjimečných lokalitách, jako je Praha a Brno, a vybrané projekty v zahraničí. Důležitou součástí portfolia jsou výnosové komerční nemovitosti a rozvojové projekty, jež odpovídají dlouhodobému přístupu společnosti.

Další významnou oblastí je energetika. První česká energie (PČE), klíčový subjekt skupiny, se zaměřuje nejen na obchod s elektřinou a plynem, ale rovněž na širší služby v energetice. V roce 2023 se PČE stala druhou nejrychleji rostoucí firmou ve svém sektoru v České republice. Mezi rozvojové projekty pak patří například akvizice distressového projektu na středním Slovensku, který zahrnuje nefunkčně propojenou pilu s malou elektrárnou. Nyní se projekt nachází v procesu rekonstrukce s dlouhodobým kontraktem zajišťujícím návratnost do deseti let. 

„Proexitová“ orientace se vyplácí

Konec roku 2022 YD Capital uzavřela s majetkem v hodnotě přibližně 3,3 miliardy CZK. Strategie skupiny a z ní vycházející investiční strategie je „proexitově“ orientovaná. „Jen trh vám ukáže spravedlivou cenu, a proto se na časové přímce přibližně pěti let snažíme otisknout do daných projektů maximální přidanou hodnotu a efektivně je exitovat,“ vysvětluje Rydzyk.

První zásadní projekty byly akvírované v průběhu let 2020 a 2021, a to s cílem do konce roku 2025 většinu těchto projektů exitovat a v reálných číslech demonstrovat schopnosti YD Capital. V roce 2024 společnost očekává minimálně sedm exitů nemovitostí s hodnotou téměř 900 milionů korun, další rok poté přinese minimálně čtyři exity v objemu zhruba 1,3 miliardy korun.

Společenský přínos investic je klíčový

Prvotní zaměření YD Capital na dluhopisy, které dříve doplňovaly fondové produkty v portfoliích klientů, bylo v průběhu minulých let postupně vyváženo ve prospěch dalších investičních příležitostí. „Vzestup fondů a dalších způsobů investování, jako jsou například zápůjčky, byl výrazný, což se odráží i v našich číslech. Například v roce 2023 tvořily dluhopisy 37 procent našeho portfolia,“ dodává Rydzyk. Tento přístup umožňuje YD Capital flexibilně reagovat na tržní podmínky a optimalizovat své investiční strategie.

Pro YD Capital je klíčový nejen finanční úspěch, ale i společenský přínos jejích aktivit. Pavel Rydzyk a jeho tým jsou odhodláni pokračovat v rozvoji projektů, které jsou jak ekonomicky výhodné, tak zároveň podporují udržitelný rozvoj a společenské hodnoty. „V investicích hledáme harmonii mezi ziskem a pozitivním dopadem na společnost,“ uzavírá Rydzyk. A výsledky YD Capital ukazují, že s ním souhlasí i investoři a obchodní partneři.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce